Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Ενημέρωση για την ειδική εισφορά Αλληλεγγύης και τις αιτήσεις διακοπής της παραγραφής.....(ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ).                                                                           ΑΙΤΗΣΗ

                               ΠΡΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ
ΔΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ:             
ΟΝΟΜΑ:                  
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:        
Α.Φ.Μ.:                    
ΣΥΖΥΓΟΣ:                           
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ              
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:            

ΘΕΜΑ:           Επιστροφή εισφοράς αλληλεγγύης 2% και εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του νόμου 3986/2011Παρακαλώ να μου επιστραφεί  η εισφορά αλληλεγγύης 2% και η εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του νόμου 3986/2011 για τα εισοδήματα μου από 1/1/2011 έως 31/12/2013, που παρακρατήθηκε παράνομα και αντισυνταγματικά.

 ………….   /--/201

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου