Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣ ΕΦΟΡΙΑ....


ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ. ΔΗΛΩΣΗ -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
. /. / 2014
ΤΟΥ ............................
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Λ.Ο.Υ  
ΚΥΡΙΕΣ - ΚΥΡΙΟΙ
Σαν δημόσιοι υπάλληλοι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας αναφέρονται ρητά στον νόμο 3528 του 2007, στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 26 της 9/2/2007 Τεύχος Πρώτο.
Στο ΜΕΡΟΣ Β που αφορά τις Υποχρεώσεις τους Περιορισμούς τα Κωλύματα και την Αστική Ευθύνη σας αναφέρονται επί λέξη τα κάτωθι:
Ο υπάλληλος είναι εκτελεστής της θέλησης του Κράτους, υπηρετεί μόνο το Λαό και οφείλει πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.
1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών.
3.     Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. Οταν σε διαταγή, η οποία προδήλως αντίκειται σε διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων, διατυπώνονται επείγοντες και εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συμφέροντος ή όταν, ύστερα από άρνηση υπακοής σε πρώτη διαταγή που προδήλως αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθήσει δεύτερη διαταγή που εκθέτει επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος, ο υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει τη διαταγή και να αναφέρει συγχρόνως στην προϊσταμένη αρχή εκείνου που τον διέταξε. Επί νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον εκείνος που διέταξε είναι το διοικητικό συμβούλιο ή το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης, η αναφορά υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υπουργό.
Εάν εκείνος που διέταξε είναι ο Υπουργός, η αναφορά υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό.
4.     Αν ο υπάλληλος έχει αντίθετη γνώμη για εντελλόμενη ενέργεια, για την οποία είναι αναγκαία η προσυπογραφή ή η θεώρηση του, οφείλει να τη διατυπώσει εγγράφως για να απαλλαγεί από την ευθύνη. Εάν παραλείπει την προσυπογραφή ή θεώρηση, θεωρείται ότι προσυπέγραψε ή θεώρησε.
Επειδή σαν δημόσιοι υπάλληλοι το τελευταίο διάστημα έχετε λάβει εντολές από τους διαχειριστές της πολιτικής εξουσίας ( Προϊσταμένους σας ). να εφαρμόσετε πιθανόν αντισυνταγματικά μέτρα στους πολίτες . με βασική αιτιολογία το μεγάλο οικονομικό πρόβλημα και χρέος που είχε και έχει ακόμα η χώρα μας , σας αναφέρουμε τα κάτωθι:
Με τον νόμο Ν 3723 9/12/2008 ( άρθρα 2, 3, 4, 5 ) επί Κ. Καραμανλή δόθηκαν εγγυήσεις κατ αρχήν στις τράπεζες 23 δις αποκλειστικά για χορήγηση στεγαστικών δανείων , κεφάλαια κινήσεως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ζωτικής
σημασίας .
Κατόπιν επί Γ. Παπανδρέου δόθηκαν ακόμη 140 δις για τον ίδιο λόγο όπως φαίνεται
κατωτέρω : Ν. 3845                          6- 5- 2010   ( άρθρα 4 παράγραφος 8 )     15 δισεκατομμύρια
Ν. 3864        21- 7- 2010   ( άρθρα 3 παράγραφος 1 )          10 δισεκατομμύρια
Ν. 3872           3- 9- 2010   ( άρθρο 7 )                                       25 δισεκατομμύρια
Ν. 3965        18- 5- 2011   ( άρθρο 19 παράγραφος 1)        30 δισεκατομμύρια
Ν. 4031          9-12-2011   (άρθρα 1,2)                               60 δισεκατομμύρια
Και επί κυβερνήσεων συvεpγασίαc ακόμα 70 die ευρώ
Ν. 4056 12- 3-2012 ( άρθρο 21)                                                  30 δισεκατομμύρια
Ν. 4079 19- 9-2012 ( άρθρο 1 παράγραφος 1) 40 δισεκατομμύρια
III
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 233 Δις = 23 + 140 + 70 . μέχρι τώρα

a) Το κράτος δεν έβαλε απλά την υπογραφή του σαν εγγυητής, αλλά έκδωσε και έδωσε ομόλογα για τα ανωτέρω ποσά στις τράπεζες και αυτές τα έδωσαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πήραν δάνειο σε μετρητά με 1% επιτόκιο .
Αντί όμως να δώσουν ως όφειλαν τα λεφτά στον κόσμο όπως ο νόμος όριζε για στεγαστικά δάνεια και κεφάλαια κινήσεως σε μικρομεσαίες και σε ζωτικής σημασίας επιχειρήσεις, που θα εκτίνασσαν την οικονομία και την ανάπτυξη , οι τράπεζες δεν τα έδωσαν και με μέρος αυτών αγόρασαν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου με επιτόκιο 4,8% , βάζοντας στην τσέπη την διαφορά επιτοκίου .     Μήπως  έκαναν απλά ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ;
β) Τα ομόλογα αυτά είχαν διάρκεια έως τρία χρόνια .
γ) Στην λήξη των ομολόγων οι τράπεζες όφειλαν να εξοφλήσουν τα δικά τους δάνεια προς την ΕΚΤ, να πάρουν πίσω τα ομόλογα και να τα επιστρέψουν στο Ελληνικό Δημόσιο για να ακυρωθούν.
δ) Εια αυτά τα ομόλογα που πήρε η κάθε τράπεζα έπρεπε να είχε δώσει αντίστοιχες εξασφαλίσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο ( κινητά - ακίνητα ) ή και να καταβάλει προμήθεια στο Ελληνικό Δημόσιο επειδή αυτό ήταν εγγυητής.
Υπεύθυνος για την παραλαβή των εξασφαλίσεων από τις τράπεζες όπως οι νόμοι 3723/2008 και 1608/1950 ορίζουν, ήταν ο διοικητής της Τράπεζας Της Ελλάδος .
Τις έχει πάρει;
Επειδή η αξία των τραπεζών είναι σήμερα υποπολλαπλάσια των εγγυήσεων, (περίπου
3  δις), τα κρατικά ομόλογα που πήραν οι τράπεζες είναι 233 δις και αν δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις στην λήξη τους αυτά τα ομόλογα θα πρέπει να πληρωθούν «από το κράτος. δηλαδή εμάς ( και εσάς ) τους φορολογούμενους Έλληνες πολίτες .
Επειδή το υπουργείο οικονομικών μας ανακοίνωσε ότι ενώ το χρέος της χώρας στο τέλος του πρώτου τριμήνου στις 31/3/2012 ήταν 280.29 δις και εντός του δευτέρου τριμήνου διαμορφώθηκε στις 30/6/2012 στα 303.53 δις. δηλαδή αυξήθηκε 23 δις όσα και τα ομόλογα του πρώτου πακέτου που δόθηκε επί Καραμανλή αρχές του 2009
 
 
 
Είναι λοιπόν προφανές ότι αυτά τα ομόλογα οι τράπεζες δεν τα πλήρωσαν στην Ε.Κ.Τ. για να τα φέρουν για ακύρωση, επειδή οι ίδιες ομολογούν ότι έχουν πρόβλημα ρευστότητος και περιμένουν την ανακεφαλαιοποίηση.
Έτσι το κράτος ή τα εξόφλησε ή τα αντικατέστησε με νέα ομόλογα αυξάνοντας το χρέος κατά 23 δις τα οποία θα πληρώσουμε εμείς ( οι Έλληνες πολίτες) με φόρους.
Επειδή στις 30/8/2012 κατατέθηκε στην βουλή ερώτηση αν τα ανωτέρω ομόλογα είναι η αιτία αύξησης του χρέους και η έγγραφη απάντηση στις 24/9/2012 του υπουργού οικονομικών έμμεσα το επιβεβαιώνει
Επειδή για το σύνολο των ανωτέρω έχει ξεκινήσει προανάκριση για την διερεύνηση ευθυνών και απονομή δικαιοσύνης μετά την καταγγελία μας στον Άρειο Πάγο στις 9/2/2012
Επειδή στον προϋπολογισμό του 2012 αναφέρεται ότι η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΑΚΟΜΑ 120.9 δις μέσα στο 2012 για τόκους χρεολύσια και ενίσχυση τραπεζών.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Πως μοιράζονται οι κρατικές δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ποσά
(αε εκατ. ευρώ)
Ποσοστό στα σύνολο
Τόκοι - χρεολύσια - ενίσχυση τραπεζών
120,914
71.1%
Μισθοί και συντάξεις Δημοσίου
19.415
11,4%
Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων - Πρόνοιας - Υγείας - νοσοκομείων - Παιδείας - συγκοινωνιών
1 7.1 73
10.1%
Λειτουργικές δαπάνες του κράτους
4.Ξ44
2,5%
Διάφορες δαπάνες
Β.252
4.9%
ΣΥΝΟΛΟ
169.998
1 00,0%
1 Πηγή: ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 201Ξ, Εισηγητική Εκθεση, σελίδα 57
 
Και με απλή λογική, αφού οι ισολογισμοί του κράτους, δηλαδή έξοδα έσοδα, κυμαίνονται μεταξύ 50-55 δις τον χρόνο, τα 120,9 δις θα αυξήσουν το « χρέος » με δανεικά, τα οποία θα τα πάρουν ιδιώτες, δηλαδή οι τράπεζες και θα τα πληρώσουμε εμείς ( οι Έλληνες πολίτες με φόρους.
Με το χρέος συνεχώς να αυξάνεται:
1)   επειδή η εκάστοτε κυβέρνηση έδινε εγγυήσεις με την μορφή ομολόγων στις τράπεζες
2)   επειδή οι τράπεζες τα ρευστοποίησαν δίνοντας τα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ε.Λ.Α. ,
3)    επειδή οι τράπεζες όφειλαν να τα δώσουν στον κόσμο για στεγαστικά δάνεια και κεφάλαια κινήσεως στην αγορά για να υπάρξει ανάπτυξη
4)   επειδή οι τράπεζες δεν τα έδωσαν ως όφειλαν στον κόσμο ( έκαναν υπεξαίρεση : )
5)   επειδή τα λεφτά αυτά τα έδωσαν επιλεκτικά σε λίγους
6)   επειδή από την αρχή σχέδιασαν και καθόρισαν εγγράφως ότι αν οι τράπεζες δεν πληρώσουν αυτά τα ομόλογα . τότε αυτά θα μπουν στο δημόσιο χρέος
Και αυτό αποδεικνύεται με επίσημα κρατικά έγγραφα , ( ΦΕΚ), διότι την στιγμή που έδινε τα ομόλογα στους τραπεζίτες με υπουργική απόφαση, όπως όριζε ο νόμος . όχι μόνο δεν πήραν εξασφαλίσεις . αλλά στην τελευταία παράγραφο της υπουργικής απόφασης αναφέρετο ότι.... σε περίπτωση που οι τράπεζες δεν εξοφλήσουν τα δάνεια τους στην Ε.Κ.Τ. και έτσι καταπέσουν τα ομόλογα . τότε το ποσόν των ομολόγων μαζί με τα υπόλοιπα έξοδα θα μπουν στο δημόσιο χρέος ...■ και έτσι θα πρέπει να τα πληρώσουμε εμείς οι Έλληνες πολίτες με φόρους .
Την στιγμή δηλαδή που το Ελληνικό κράτος έδινε τα ομόλογα στις τράπεζες, τους έλεγε επισήμως και εγγράφως. « μπορείτε να μην τα πληρώσετε ». θα τα προσθέσουμε στο Ελληνικό εξωτερικό χρέος. το οποίο θα πληρώσουν τα κορόιδα οι Έλληνες φορολογούμενοι.
Ενδεικτικά σας αναφέρω το ΦΕΚ με Αρ. Φύλλου 2151 της 31/12/2010 Τεύχος Δεύτερο όπου έδωσαν 12 δις στις τράπεζες Eurobank , Εθνική και Alphabank .
Με απλά λόγια
απάτη εξ αρχής ( με απόκρυψη στοιχείων, αθέμιτη αποσιώπηση ) σε βάρος των Ελλήνων πολιτών . με υπουργική απόφαση .
Το δημόσιο χρέος λόγω του μεγέθους που θα φτάσει δεν θα μπορεί να εξοφληθεί.
Είναι λοιπόν προφανές ότι η « εξόφληση » θα γίνει κατ αρχάς με την μεταβίβαση της κρατικής περιουσίας και μετά της ιδιωτικής. όπως έχει ήδη αρχίσει να γίνεται.
Διότι με τους συνεχείς φόρους αφού πάρουν και τα τελευταία μετρητά του λαού, θα πάρουν και τα ακίνητα .
Όμως η αύξηση του δημόσιου χρέους, δεν έγινε λόγω της αύξησης των δαπανών
λειτουργίας του κράτους χωρίς να αυξάνονται ανάλογα τα έσοδα, αλλά σχεδιάστηκε την αρχή ώστε να πάρουν οι λίγοι τα λεφτά και να τα πληρώσουμε εμείς με φόρους .
Έτσι μη δυνάμενοι να εξοφλήσουμε το χρέος λόγω του μεγέθους. θα
μεταβιβαστεί η κρατική και ιδιωτική περιουσία τόσο στους ξένους τοκογλύφους όσο και στους ντόπιους νταβατζήδες (κατά την έκφραση πρώην πρωθυπουργού με την αιτιολογία της εξόφλησης του χρέους και της ζημιογόνου λειτουργίας της κρατικής μηχανής.
Στρεφόμαστε λοιπόν εναντίον :
1)  των τραπεζών σαν νομικά πρόσωπα
2)   ατομικά εναντίον των μελών των Δ.Σ. των τραπεζών
3)   των Υπουργών Οικονομικών που έχουν υπογράψει αυτές τις υπουργικές αποφάσεις,
4)   των αρχηγών όλων των κομμάτων
5)   του Προέδρου της Βουλής
6)   του Προέδρου της Δημοκρατίας
7)   των δυο Υπηρεσιακών Πρωθυπουργών και
8)   του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
που είναι όλοι ενήμεροι με επίσημα δημόσια έγγραφα (εξώδικα και πρωτόκολλα) τουλάχιστον δυο φορές ο κάθε ένας τους και ακόμα ποιούν την νήσσα, συνεχίζοντας εν γνώση τους την γενοκτονία του Ελληνικού λαού.
Εκτός της ποινικής διαδικασίας, που έχει ήδη ξεκινήσει, στρεφόμαστε και αστικά με αγωγή , ζητώντας να επιστρέψουν αφ ενός αυτά τα λεφτά στο κράτος και αφ ετέρου να μας αποζημιώσουν τον κάθε έναν χωριστά με ποσό 1.000.000 ευρώ σαν ηθική βλάβη για την απάτη που από την αρχή έστησαν σε βάρος μας ως Ελλήνων πολιτών .
Έχουν δώσει λοιπόν στις τράπεζες εγγυήσεις 233 δις ευρώ ,
( δηλαδή όσες είναι οι συνολικές δαπάνες του κράτους σε 4,5 χρόνια),
από τα οποία τα πρώτα 23 δις μπήκαν στο δημόσιο χρέος στις 30/6/2012 και επιβάλουν από εμάς να τα πληρώσουμε τώρα, κόβοντας μισθούς συντάξεις κοινωνικές παροχές κλπ.
Και για τα πρώτα 23 δις επιβάλλονται παράνομα τα τελευταία μέτρα και φόροι και εισπράττονται με την δική σας συμμετοχή, επειδή αμελήσατε να εφαρμόσετε τα δικαιώματα και υποχρεώσεις σας. (που οφείλετε να γνωρίζετε! όπως αυτά αναφέρονται στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα που έχει καταχωρηθεί στον νόμο 3528 / 2007 .
Για τα επόμενα παράνομα 45 δις που λήγουν στο 2013 και τα υπόλοιπα παράνομα 165 δις που λήγουν στο 2014 και 2015 , θα πάρουν επιπλέον μέτρα-φόρους και πάλι θα κληθείτε παράνομα να συμμετάσχετε στην είσπραξη από τον φορολογούμενο Ελληνικό Λαό ; θα το κάνετε ;
Μην ξεχνάτε δε, ότι από το τελευταίο δάνειο των 44 δις , τα 40 δις θα πάρουν πάλι οι τράπεζες και για αυτά θα μπουν νέοι φόροι.
Δεν είναι όμως μόνο τα ανωτέρω αυταπόδεικτα με τα επίσημα κρατικά έγγραφα, αλλά και τα κάτωθι που αποδεικνύουν ότι ουδέν οικονομικό πρόβλημα υπήρχε και δεν έπρεπε να είχαν γίνει όσα ζούμε σήμερα .
Ο Γ. Παπανδρέου ανέλαβε την πρωθυπουργία της χώρας στις 4/10/2009 .
Από 13 έως τις 20/10/2009 δανειστήκαμε με ομόλογα-έντοκα 3,1 δις και με επιτόκια από 0,35 % - 0.91% !!!!!!!!!!!!!!.
Τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2009 δεν δανειστήκαμε τίποτα.
(Δεν χρειαζόταν το κράτος ρευστό, τα έσοδα κάλυπταν τα έξοδα).
Από τις 12/1/2010 έως και 13/4/2010 , με άλλα ομόλογα και έντοκα συνολικά από τις αγορές ζητήσαμε 21.4 δις και αυτές μας προσέφεραν 61.526 δις!!!
(ιστολόγια Υπ. Οικονομικών - Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)
Δηλαδή στο τρίμηνο, από 12 Ιανουαρίου 2010 έως 13 Απριλίου 2010,
10 μέρεc πριν βγει στο Καστελόριζο ο διαχειριστής της κρατικής εξουσίας Πρωθυπουργός, συνολικά ζητήσαμε 21.404 δις και η διεθνής αγορά μας πρόσφερε 61.526 δις.
1  ΖΗΤΟΥΣΑΜΕ, 3  ΕΔΙΝΑΝ!!!!!!!!!!!
Αυτό και μόνο που είπε, ότι δεν μας δανείζουν οι αγορές, την στιγμή που ήξερε ότι είχε ζητήσει 21.4 δις και είχαν προσφέρει 61.526 δις. αποδεικνύει ότι εις γνώσιν του έλεγε ψέματα
και αποδεικνύει επίσης την διαχειριστική μεθόδευση για εξοντωτική χρέωση του Ελληνικού κράτους με χειρότερες συνθήκες δανεισμού από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης και το Δ.Ν.Τ. και την δημιουργία ζημιάς δισεκατομμυρίων ευρώ στο Ελληνικό κράτος, στα ασφαλιστικά ταμεία, στους ιδιώτες, στις τράπεζες κλπ.
Ενδιάμεσα στα ανωτέρω γεγονότα, τα μόνα γεγονότα που μεσολάβησαν . ήταν οι συνεχείς δηλώσεις του Γ. Παπανδρέου και των συνεργατών του, όπου τα ανωτέρω άσπρα, τα παρουσίαζαν γκρίζα στην αρχή και μέρα με την μέρα, όχι μόνο τα έκαναν μαύρα, αλλά τα μετέτρεψαν σε Τιτανικό! (Γ. Παπακωνσταντίνου 14/2/2010 )
Όταν λοιπόν οι < αγορές > αρχίζουν να ακούνε από τον εκπρόσωπο του καλύτερου και περισσότερο φερέγγυου πελάτη τους, (όχι μία φορά, αλλά συνεχώς-επίμονα), να λέει ότι έχει πρόβλημα το οποίο μεγαλώνει και σε διάστημα λίγων μηνών παρουσιάζει την χώρα ότι βυθίζεται σαν τον Τιτανικό, κατ αρχάς οι αγορές χειραγωγήθηκαν πονηρά με τις δηλώσεις αυτές και αύξησαν σταδιακά τα επιτόκια δανεισμού και μείωσαν τα ποσά που μας δάνειζαν.
Όμως ποτέ μέχρι και σήμερα, όσες φορές βγήκαμε να ζητήσουμε χρήματα, δεν άφησαν ακάλυπτη πλήρως την ζήτηση χρήματος από εμάς.
Τα ανωτέρω ομόλογα όμως είχαν το χαρακτηριστικό οτι τα παίρναμε χωρίς εγγυήσεις
Δηλαδή αν δεν τα πληρώναμε την στιγμή της λήξης, αυτός που το κατείχε, το μόνο που θα μπορούσε να κάνει, ήταν να πάει δικαστικά στα Ελληνικά δικαστήρια και αν δικαιωνόταν , αυτό θα γινόταν μετά από 8-10 χρόνια.
Με την υπογραφή των μνημονίων όμως έχουμε :
α) παραχώρηση της Εθνικής Κυριαρχίας β) παραχώρηση του δικαιώματος της ασυλίας για κάθε περιουσιακό στοιχείο της χώρας και την άμεση κατάσχεση του !
Τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία βρίσκονται στο site του Υπουργείου Οικονομικών και του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ τα τρία μνημόνια και οι τρεις δανειακές συμβάσεις που τα συνοδεύουν είναι όλα άκυρα διότι δεν ψηφίστηκαν από τα 3/5 της βουλής όπως ορίζει το Σύνταγμα, αλλά και όταν πέρασαν από την βουλή με πάνω από 180 ψήφους , ψηφίστηκαν σαν προσχέδια και όχι ως δανειακές συμβάσεις !
Το πρώτο μνημόνιο ουδέποτε πέρασε από την Βουλή.
Ο Παπανδρέου μαζί με τον Παπακωνσταντίνου επέβαλαν το 1° Μνημόνιο με τον Ν.3845 στις 6 Μαΐου 2010.
Η δανειακή σύμβαση που το συνόδευε, ουδέποτε συζητήθηκε!
Το Σύνταγμα, που ως γνωστόν προβλέπει ότι πρέπει να ψηφιστεί από τα 3/5 της Βουλής, τουτέστιν από 180 βουλευτές, έγινε κουρελόχαρτο!
Το Μνημόνιο δεν ήρθε στη Βουλή.
Το νομιμοποίησαν μόνοι τους οι Παπανδρέου - Παπακωνσταντίνου.
Με βάση αυτό το παράνομο Μνημόνιο ήρθε την 1η Ιουλίου 2011 στην Βουλή ο Ν.3986/2011 προκειμένου να ψηφιστούν τα επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 .
Ο λεγόμενος εφαρμοστικός νόμος
Ο νόμος που επέβαλε μέτρα θανάτου σε βάρος των Ελλήνων, ψηφίστηκε 154 ψήφους από το ΠΑΣΟΚ + 1 ψήφο από την Έλσα Παπαδημητρίου.
Κατόπιν, ήρθαν πρόσθετα μέτρα σφαγής με τον Ν.4024/2011, ο οποίος πέρασε από την Βουλή στις 20 Οκτωβρίου 2011 και αφορούσε:
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.
Στις 3 Οκτωβρίου 2011 ήρθε στην Βουλή ο Ν.4021/2011 όπου σε αυτόν και συγκεκριμένα στο άρθρο 48 έχουν καταχωρηθεί οι δανειακές συμβάσεις.
Ο συγκεκριμένος νόμος, στο 4° μέρος με το άρθρο 48 κύρωνε τα Μνημόνια που έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 του Συντάγματος, τουτέστιν με τα 3/5 των βουλευτών.
Ψηφίστηκε όμως χωρίς τις απαιτούμενες ψήφους των 180 βουλευτών!
Το Σύνταγμα ως γνωστόν προβλέπει ότι πρέπει να ψηφιστεί από τα 3/5 της Βουλής, τουτέστιν από 180 βουλευτές!
Νομιμοποίησαν και πάλι την παρανομία!
Το άρθρο 49 όμως του ίδιου Ν.4021/2011 αναφέρει ρητώς ότι
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από την Εθνική νομοθεσία.
Οι προβλεπόμενες διαδικασίες που αφορούν στην ψήφιση του νόμου από τα 3/5 της Βουλής δεν τηρήθηκαν και το Σύνταγμα έγινε και πάλι κουρελόχαρτο!
Ο Ν.4046 μπήκε στο ΦΕΚ στις 14 Φεβρουαρίου-2012 και αφορούσε:
Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες
επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας.
Ο νόμος αυτός πέρασε από την Βουλή στις 12-Φεβρουαρίου 2012 με 199 Βουλευτές !
0α πει κανείς : « ψήφισαν 199 βουλευτές άρα τα 3/5 της Βουλής άρα το Μνημόνιο και οι δανειακές συμβάσεις είναι νόμιμες » !
Έλα όμως που δεν ψήφισαν δανειακές συμβάσεις αλλά προσχέδια δανειακών !!!
Αντί για ποσά, στην θέση των ποσών υπήρχαν τελίτσες (.......... ), κενά και άλλα
σχεδιάκια !!!
Είναι σαν να πας στην Τράπεζα να πάρεις ένα δάνειο και αντί για το ποσό σου βάζουν τελίτσες (...)! Τι χρωστάς στην Τράπεζα; Ότι ποσό θέλουν αυτοί ή ..................... τελίτσες;
Η κυβέρνηση στις 14/3/2012 ξανάφερε την δανειακή με την Π.Ν.Π.
ΦΕΚ 55/Α/14-03-2012, αλλά και πάλι αυτό ήταν προσχέδιο δανειακών.
Στις 22 Μαρτίου 2012 με τον Ν.4060/2012 κυρώνεται η προηγούμενη ΠΝΠ - Δανειακές συμβάσεις. Δηλαδή τα προσχέδια !!!
Και αυτός ο νόμος ήταν ανυπόγραφες δανειακές χωρίς ποσά και ημερομηνίες.
Πέρασε στις 7 Νοεμβρίου 2012 με τις παρακάτω ψήφους:
126 ΝΔ + 27 ΠΑΣΟΚ το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Η παρανομία της παρανομίας!
Έρχεται στις 12-12-2012 με την Π.Ν.Π. ΦΕΚ 240/Α:
Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης»,
της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις.
Πέρασε την 15η Ιανουαρίου 2013 με 166 Βουλευτές ο Ν.4111/2013 κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.
Πού πήγαν οι 180 ψήφοι που απαιτούσε ο νόμος;
Σιγά που θα κάτσουν να σκάσουν ! Εδώ έκαναν ...γιάφκα την Βουλή με την καταμέτρηση των ψήφων και με την τήρηση του Συντάγματος θα ασχολούνται;
Αρκεί που είναι αξιόπιστοι στους διεθνείς τοκογλύφους !
Υπεύθυνα δεν είναι μόνο τα κόμματα που νομιμοποίησαν τις επαίσχυντες παρανομίες αλλά και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα λεγάμενα αντιμνημονιακά !
ΣΥΡΙΖΑ , «Ανεξάρτητοι Έλληνες» , Χρυσή Αυγή και ΚΚΕ, αφού τάσσονται κατά των Μνημονίων, των βάρβαρων μέτρων εξαθλίωσης του κόσμου και κατά της παραχώρησης Εθνικής Κυριαρχίας, θα έπρεπε άμεσα να αποχωρήσουν από το Κοινοβούλιο και να μην επιτρέψουν να συνεχίζεται το έγκλημα σε βάρος του τόπου και του πολύπαθου λαού !
Με αυτόν τον τρόπο της συνεχόμενης παραίτησης δεν θα υπήρχε Βουλή να ψηφίσει αυτά τα μέτρα μέχρι την οριστική αποχώρηση των τριών μνημονιακών κομμάτων από τον πολιτικό βίο της χώρας .
Το ΠΑΣΟΚ και η τρικομματική κυβέρνηση επί τρία χρόνια εφαρμόζουν παράνομα τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις και εσείς που συμμετέχετε στον εισπρακτικό μηχανισμό παρανομείτε είστε συνυπεύθυνοι στις 4000 αυτοκτονίες, την εξαθλίωση του Ελληνικού Λαού και την μεταβίβαση στους ξένους τοκογλύφους και στους ντόπιους νταβατζήδες της κρατικής και ιδιωτικής περιουσίας.
Επειδή συνεχώς κατηγορείται ο φορολογούμενος πολίτης ότι είναι η αιτία που το κράτος δεν μαζεύει φόρους, επειδή δεν κόβει αποδείξεις στα περίπτερα, στα φαρμακεία, στους γιατρούς, στα μανάβικα κλπ, σας αναφέρουμε τα κάτωθι:
Το ΑΕΠ της χώρας είναι ετησίως περίπου 200 δις ευρώ
Οι φόροι που εισπράττονται κάθε χρόνο είναι 50 δις ευρώ
Οι 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις κάνουν τζίρο 100 δις ευρώ ετησίως (το μισό ΑΕΠ)
Έπρεπε λοιπόν οι 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις κάνοντας τζίρο όσο και το μισό ΑΕΠ να πληρώνουν κάθε χρόνο και τους μισούς εισπραττόμενους φόρους από το κράτος δηλαδή 25 δις.
Όμως τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις πληρώνουν φόρους λιγότερους από 3 δις κάθε χρόνο !!!
Αηλαδή οι 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις κάνουν άνω των 22 δις φοροδιαφυγή ετησίως!!!
Δηλαδή την τελευταία δεκαετία έχουν κάνει πάνω από 220 δις συνολική φοροδιαφυγή .
Δηλαδή το 80 % του σημερινού χρέους των 280 δις ευρώ.
Επειδή αφ ενός το ανωτέρω οφείλεται στο ότι το 80% των μεγάλων πολυεθνικών είναι ανέλεγκτες φορολογικά 4 και 5 χρόνια , όπως το Practiker, που είναι κιόλας απέναντι από το ΣΔΟΕ και δεν το έχουν ελέγξει από το 2006 και αφ ετέρου αυτές οι επιχειρήσεις έχουν offshore θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες αγοράζουν τα προϊόντα σε χαμηλές τιμές από την πηγή παραγωγής και τα πουλάνε στην μαμά εταιρεία στην Ελλάδα στο 90% της εδώ τιμής πώλησης αφήνοντας να φορολογηθεί ελάχιστο ποσοστό του κέρδους , του οποίου κέρδους το μεγαλύτερο κομμάτι μένει στην offshore που είναι αφορολόγητη στους φορολογικούς παραδείσους που έχει έδρα
Επειδή οι 400 περίπου offshore εταιρείες που υπήρχαν στην Ελλάδα μέχρι το 2009 πλήρωναν φόρους άνω των 3,5 δις , ποσό μικρό κατά τον τότε πρωθυπουργό , άλλαξε τον νόμο και έτσι από το 2010 μαζί με τις νέες offshore που ιδρύθηκαν πέρασαν συνολικά τις 1000 εταιρείες .
Αυτές οι 1000 offshore εταιρείες το 2011 πλήρωσαν 900 εκατομμύρια φόρους και
το 2012 πλήρωσαν 300 εκατομμύρια φόρους . αντί των 3.5 δις κάθε χρόνο !!!!!
Χάρισε απλά σε ημέτερους πάνω από 3 δις το χρόνο φόρους !!!!!
Επειδή επιλεκτικά οι διαχειριστές της εξουσίας χρηματοδοτούν ημέτερους και σας αναφέρω ενδεικτικά τα ΦΕΚ 3378/18-12-2012 , 3379/18-12-2012 ,3388/18-12-2012, 3391/18-12-2012 , ( στην διάθεση σας δεκάδες μέχρι στιγμής), όπου « άγνωστες » εταιρείες χρηματοδοτήθηκαν με εκατομμύρια ευρώ, ακριβώς την ίδια μέρα που στο ΦΕΚ 246/Α/18-12-2012 τροποποιήθηκε το άρθρο 26 του Ν 1882/1990 , ώστε για 13 ημέρες μέχρι την 31-12-2012 , να επιτρέπεται η πληρωμή αναδοχών συγχρηματοδοτούμενων έργων ... η καταβολή ενισχύσεων ...■ χωρίς αποδεικτικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας !!!!
Νόμος διάρκειας 13 ημερών για συγκεκριμένα άτομα και εταιρείες .
Επειδή στο Κ.Ι.Σ. ( Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο ) ανατέθηκε η διαχείριση των περιουσιών των εν Ελλάδι Ισραηλιτών με πλαστογραφία του ΦΕΚ 6 της 18-1-1944 από τον « γέρο της δημοκρατίας », παππού του πρωθυπουργού που μας έβαλε στο Δ.Ν.Τ. , μετά την παραίτηση της κυβέρνησης Ράλλη στις 12-10-1944 .
Ηγήθηκε της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητος που σχηματίστηκε στις 23-10-1944 και
4   ημέρες μετά στις 27-10-1944 έδωσε με το πλαστογραφημένο ΦΕΚ την διαχείριση των περιουσιών στο Κ.Ι.Σ.. Και τι σημαίνει αυτό :
Σαν Ν.Π.Δ.Δ. το Κ.Ι.Σ. είναι αφορολόγητο και όλοι οι Εβραίοι Έλληνες πολίτες δεν πληρώνουν φόρους . κατά παραβίαση του Συντάγματος :
( όλοι οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν στα κοινά βάρη ανάλογα των δυνάμεων τους )
Επειδή οι διαχειριστές της εξουσίας δημιούργησαν το οικονομικό πρόβλημα με νόμους που προκαλούσαν ανισότιμη συμμετοχή στα κοινά φορολογικά βάρη , κατά παράβαση του Συντάγματος , ψηφίζοντας νόμους όπως ο 4034 / 2011 στις 31/12/2011 όπου οι πολυεθνικές εταιρείες που έχουν έδρα την Ελβετία πληρώνουν πλέον φόρο 5% επί των μερισμάτων αντί 35% . Αυτό σημαίνει ότι αν η έδρα των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι στην Ελβετία πληρώνουν λιγότερα , άρα έχουμε αθέμιτο ανταγωνισμό αυτών με τις καθαρά Ελληνικές εταιρείες . Ο έλεγχος δε σε όλους τους νόμους που αφορούν τις διμερείς συμβάσεις φορολόγησης με άλλα κράτη θα δείξει το πραγματικό ύψος της « νόμιμης » φοροδιαφυγής .
Επειδή το κράτος δεν έχει λεφτά λόγω της φοροδιαφυγής όπως ανωτέρω , κόβει μισθούς , συντάξεις , παροχές υγείας πρόνοιας κλπ ( που για αυτές όλες εγώ ήδη τις έχω πληρώσει μέχρι τώρα ) και την ίδια στιγμή προτεραιότητα του Αντώνη Σαμαρά όταν ανέλαβε τα ηνία της εξουσίας ήταν να χρηματοδοτήσει για ανακαίνιση το ίδρυμα « ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ» όπου είναι πρόεδρος ο αδελφός του
Επειδή παρ ότι το κράτος δεν έχει λεφτά ο Πολύδωρας, Τραγάκης, Παπαιωάννου, Νάκος, Μαρκογιαννάκης, Δραγασάκης, Κουβέλης, Βενιζέλος, Τσίπρας (100 παρακαλώ) και όλοι οι υπόλοιποι διορίζουν αβέρτα κουβέρτα το σόι τους με μισθούς γκόλντεν μπόυς
Επειδή ο πεθερός του Σηφουνάκη (Δασκαλαντωνακης ) χρωστάει 600.000.000 στην εφορία
Επειδή το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος χρωστάει 500.000.000 ΦΠΑ και δεν τα ζητάτε
Επειδή την ίδια στιγμή πούλησαν το 10% του ΟΤΕ για 391.000.000 και ο ΟΤΕ μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2012 έβγαλε 199.800.000 κέρδη και αυτά τα πήραν και θα τα παίρνουν οι Γερμανοί για όλα τα υπόλοιπα χρόνια , δηλαδή χάρισε εκατομμύρια και τα ζητάει τώρα από έμενα
Επειδή παίρνουν σύνταξη 200.000 μετανάστες με ένα έως δυο χρόνια εργασίας στην Ελλάδα, ποσού 700 ευρώ το μήνα χωρίς να έχουν πληρώσει ένσημα
Επειδή παράνομοι και μη μετανάστες έχουν δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη και εμένα μου την κόβεται
Επειδή πήραν μέχρι τώρα τα μέτρα, (και θα πάρουν και άλλα ), που έχουν οδηγήσει σε πάνω από 4000 αυτοκτονίες ζητώντας να πληρώσω εγώ (και κάποιοι άλλοι) φόρους για εισοδήματα που είναι είδη φορολογημένα ( παραβίαση Συντάγματος) με την δικαιολογία της έκτακτης κρατικής ανάγκης
Επειδή τέλος όλοι οι κυβερνώντες από το 2009 έως σήμερα με δόλο ενήργησαν για να μας φέρουν σε οικονομική εξαθλίωση ώστε να κατάσχουν με φόρους όλα τα περιουσιακά στοιχεία μας και αυτό αποδεικνύεται με τα ίδια τους τα λόγια που έλεγαν ότι: α) Παπανδρέου 2009
αν σήμερα θα παγώσουμε τους μισθούς θα παγώσουμε την αγορά αν αυξήσουμε τους φόρους στην μεσαία τάξη θα μειώσουμε την αγοραστική δύναμη θα βαθύνουμε την ύφεση θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης
β) Ο Σαμαράς το 2010 κατηγόρησε τον Παπανδρέου ότι έκανε τα ανωτέρω και έφερε την χώρα σε αυτήν την κατάσταση και τώρα κάνει τα ίδια ακριβώς αυτός !!!
Από την στιγμή λοιπόν που παίρνουν αυτά τα μέτρα γνωρίζονται το καταστροφικό αποτέλεσμα, το ότι τα παίρνουν φανερώνει τον δόλο τους και ότι αυτό θέλουν να πετύχουν.
Επειδή ο Χαράλαμπος Αθανασίου (Μπάμπη τον αποκαλεί δημόσια ο Σαμαράς), πρώην πρόεδρος των Δικαστών, είπε στο ραδιόφωνο του ΑΝΤΙ στις 11/12/2011 ότι οι πολιτικοί τους έχουν δεμένα τα χέρια, οπότε αυτό που απονέμουν δεν είναι δικαιοσύνη αλλά εντολές των πολιτικών. ( στην διάθεση όλων το απόσπασμα της ομολογίας του )
Επειδή την λευκή ψήφο, που το νόημα της είναι: δεν αποδέχομαι κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα , παράνομα την εξομοίωσαν με τα άκυρα , ώστε αν υπερβεί το ποσοστό 50% να μην ακυρωθούν οι εκλογές , που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα υποχρεωνόταν να διαλύσει τα κόμματα και να γίνουν εκλογές με νέα κόμματα.
Διότι υπάρχει τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την Π. Φουντουκίδου που δεν μετρήθηκαν τα λευκά το 2004 και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την δικαίωσε και πήρε αναδρομικά την έδρα της το 2008
Επειδή το υπουργείο εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η απογραφή του 2011 έδειξε ότι ο πληθυσμός της χώρας είναι 9.902.000
οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους είναι 9.951.000 . δηλαδή 49.000 περισσότεροι από τον πληθυσμό και αν υπολογίσουμε ότι τα άτομα από 0-18 χρονών που δεν ψηφίζουν είναι άνω των 2.300.000 , σύμφωνα με τις προηγούμενες απογραφές , τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν 2.500.000 διπλοεγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους οι οποίοι κατάλογοι ανανεώνονται κάθε δίμηνο.
Αυτό και μόνο καθιστά άκυρα τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών και μου δίνει το νόμιμο και συνταγματικό δικαίωμα να αρνηθώ οποιαδήποτε απόφαση των διαχειριστών της εξουσίας.
Κατά συνέπεια δεν αναγνωρίζω οποιαδήποτε πράξη καταλογισμού φόρων , τελών , προστίμων κλπ τους οποίους θα μου καταλογίσετε εκτελώντας τις παράνομες και αντισυνταγματικές εντολές που θα πάρετε από τους δοσίλογους πολιτικούς που υπέγραψαν παραχώρηση Εθνικής Κυριαρχίας για να πληρωθούν οι δανειστές .
Απλά Εφαρμόζω το ΑΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ .-
Επειδή στο δίλημμα « να πεινάσει ο λαός η να πληρωθούν οι δανειστές », έχει αποφανθεί το Διεθνές Δικαστήριο, όταν η Βελγική τράπεζα Societe Commerciale De Belgique πήγε εκεί την χώρα μας, επειδή ο Μεταξάς είπε αναστέλλω την πληρωμή του δανείου γιατί αν πληρώσω θα πεινάσει ο λαός .
Η απόφαση με αριθμό General List No 77 . Judgment No 31 . της 15 Ιουνίου 1939 δικαίωσε την Ελλάδα λέγοντας να μην πληρωθούν τα δάνεια για να μην υποφέρει ο λαός ! ΠΡΩΤΑ Ο ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ !
Αυτήν την απόφαση χρησιμοποίησαν Αργεντινή - Ισημερινός και άλλα κράτη και μείωσαν το χρέος έως και 80% . Οι κυβερνήσεις μας γιατί δεν την ανέφεραν :
Επειδή ο Ν. Ρουμελιώτης πρόεδρος των εργαζομένων στο ΚΕΠΥΟ ,στην εκπομπή του Παπαδάκη στον ΑΝΤΙ στις 15/12/2011 ανέφερε ότι την φοροδιαφυγή την κάνουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις
Επειδή ο πρόεδρος της ομοσπονδίας των εφοριακών X. Νικολακόπουλος στην ίδια εκπομπή παραδέχτηκε ότι γίνονται παρεμβάσεις στο έργο σας και εσείς που δεν τους καταγγέλλετε με απλά λόγια σημαίνει ότι συμμετέχετε και παραβαίνετε τον νόμο 3528 / 2007 που καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας
Και μήπως ισχύει, αυτό που είπε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου οικονομικών Σπινέλλης στην ίδια εκπομπή , ότι οι φόροι που είναι να εισπραχτούν, καταλήγουν κατά 40% στην τσέπη του εφοριακού , 40% γλυτώνει ο φορολογούμενος και 20% μόνο καταλήγει στο κράτος;
Και ότι η ταρίφα στα προς επιστροφή ποσά φόρου και ΦΠΑ είναι 8% έως 10% .
Και φυσικά θα πρέπει να μου λύθηκε η απορία πως ο σημερινός υπουργός εργασίας, κύριος Βρούτσης , πρώην εφοριακός υπάλληλος, μέσα σε εννέα ( 9 ) χρόνια απέκτησε δυο βίλες στην Γλυφάδα αξίας εκατομμυρίων ευρώ . (κατωτέρω το πόθεν έσχες του στη βουλή)
  
Επειδή λοιπόν μέχρι σήμερα δεν έχει κατηγορηθεί ούτε διαψευστεί ούτε ο Σπινέλλης ούτε ο Ρουμελιώτης ούτε ο Νικολακόπουλος για αυτά που ομολόγησαν δημοσίως . σημαίνει ότι ισχύουν όλα !
Για αυτό λοιπόν πριν σας ζητήσω δια μέσου της δικαστικής οδού να προσκομίσετε τις φορολογικές σας δηλώσεις , τα περιουσιακά σας στοιχεία ( Ε9 ) και αντίγραφα των τραπεζικών λογαριασμών σας , όλοι ανεξαιρέτως εσείς οι υπάλληλοι της εφορίας μου, για να αποδείξετε ότι έχετε κάνει τίμια την εργασία σας μέχρι σήμερα
σας καλώ να εφαρμόσετε τουλάχιστον μια . από τις δυο εναλλακτικές λύσεις που έχετε :
α) Να παγώσει κάθε οφειλή μου προς την εφορία και να μην προχωρήσετε σε λήψη κανενός είδους αναγκαστικού μέτρου είσπραξης σε βάρος μου για κανέναν λόγο.
β) Να απέχετε από την εφαρμογή των διαταγών που σας δίδουν οι διαχειριστές της εξουσίας μέχρι την απελευθέρωση της χώρας από την κατοχή (κατοχή είναι όταν έχεις χάσει την Εθνική Κυριαρχία. γεγονός που πραγματοποίησαν οι διαχειριστές της εξουσίας ).
Επειδή εσείς οι εφοριακοί υπάλληλοι πριν αναλάβετε τα καθήκοντα σας, σε αντίθεση με τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, δεν ξεκινήσατε την εργασία σας την πρώτη μέρα απλά όπως αυτοί.
Πριν ξεκινήσετε ΟΡΚΙΣΤΗΚΑΤΕ και είπατε αυτολεξεί:
Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνειδήτως τα καθήκοντα μου.
(Πρώτα στο Σύνταγμα και μετά στους νόμους, διότι όλοι οι νόμοι είναι κατώτεροι τους Συντάγματος) (Νόμος 3528/2007 άρθρο 19 παράγραφος 1)
Επειδή εσείς οι υπάλληλοι της εφορίας σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., (νόμος 3528/2007, άρθρο 25, παράγραφος 3 είστε υποχρεωμένοι      αν
η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική η παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή .
Επειδή εσείς οι εφοριακοί υπάλληλοι σίγουρα δεν γνωρίζατε τα ανωτέρω στοιχεία ( είμαι σίγουρος για αυτό ), τώρα που τα γνωρίζετε, καταλαβαίνετε ότι η εφαρμογή εκ μέρους σας των διαταγών που λαμβάνετε από τους σημερινούς διαχειριστές της εξουσίας ισοδυναμεί με συμμετοχή σας σε ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ
και σας καλώ όπως :
α) ζητήσετε - απαιτήσετε να σας απαντήσουν εγγράφως όλοι οι υπουργοί και βουλευτές για τα ίδια που ζητώ εγώ από εσάς.
β) μέχρι να το πράξουν αυτό να σταματήσετε κάθε εκτέλεση της εργασίας σας (αποχή αορίστου χρόνου), αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημα σας και για τον λόγο που σας αφορά άμεσα και τον έχουν ξεκινήσει, για πλήρη ιδιωτικοποίηση των εφοριών και ανάληψη του έργου σας από τις τράπεζες.
 
Είστε αναλώσιμοι γι αυτούς, όπως και μείς και θα σας απολύσουν όπως λένε τα μνημόνια που δεν έχετε  διαβάσει, μόλις τελειώσετε τις εντολές τους!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


 


 


 


Σε περίπτωση που δεν λάβω καμία απάντηση και δεν πράξετε έστω και ένα από τα ζητούμενα και δεν ενεργήσετε σύμφωνα τις υποχρεώσεις σας

που απορρέουν από τον νόμο 3528/2007, αυτό είναι ομολογία εκ μέρους σας συμπράξεως στην διάπραξη όλων των ποινικών κακουργημάτων που συνεπάγονται οι ανωτέρω προδοτικές πράξεις που ανέφερα ,

(πέρα από την ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ)

και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία mutatis mutandis,

γεννάται και αστική ευθύνη προς αποζημίωση μου ατομικά από εσάς .

Ετσι με μηνύσεις και αγωγές θα στραφούμε προσωπικά σε εσάς και της ατομικής σας περιουσίας για την συμμετοχή σας στο μέγεθος της ζημιάς που θα προξενήσετε σε εμένα και την πατρίδα μας .

Επειδή εγώ σέβομαι και εφαρμόζω το ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και όλα τα ανωτέρω είναι ωμή παραβίαση και κατάλυση του από όλους τους ανωτέρω αναφερόμενους, εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημα μου

τότε εγώ με βάση το άρθρο 120 του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, θα φροντίσω να εφαρμοστεί αυτό « με κάθε τρόπο » όπως ρητά αναφέρει, αρχίζοντας ατομικά από τον κάθε έναν από εσάς, από ενέργεια του οποίου ί έστω και σε τελικό στάδιο εξουσίας ) υφίσταμαι μια προσβολή.

( ΤΩΡΑ. μετά από αυτά . δεν μπορείτε να πείτε πως ....δεν γνώριζα )

Για κάθε αναφερόμενο στοιχείο υπάρχει το ανάλογο αποδεικτικό στην διάθεση σας .

Αναμένω την απάντηση σας εγγράφως  εντός 15 ημερών

και μέσω του κινήματος μας .

Σας καλούμε δε να παραλάβετε δωρεάν, εξώδικο και αγωγή, (με την ίδια νομολογία που χρησιμοποίησαν οι δικαστές και τους ακύρωσαν τις περικοπές), και να τα καταθέσετε εναντίον της κυβέρνησης για να πάρετε αναδρομικά ότι σας έχουν κόψει μέχρι σήμερα από τις αμοιβές σας και να επαναφερθούν αυτές όπως ήταν πριν τα μνημόνια . Τα ίδια είναι έτοιμα για όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους ελευθέρους επαγγελματίες. συνταξιούχους κλπ ώστε με χιλιάδες αγωγές να μπλοκάρουμε τις αντισυνταγματικές και παράνομες ενέργειες των κυβερνώντων που οδηγούν σε γενοκτονία τον Ελληνικό Λαό .       Ο

εξωδίκως δηλών

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ......................

ΑΦΜ ............ ΑΔΤ........

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ......................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου