Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Επιχειρούν να υφαρπάξουν πρώτη κατοικία (49τμ) και να βγάλουν στο δρόμο οικογένεια για οφειλή 2513 ευρώ.


Η εταιρεία διαχείρισης πολυκατοικιών με διακριτικό τίτλο Perfect Clean ξαναχτυπάει !

Στις 8 Μάρτη στο ειρηνοδικείο Αθήνας βγάζει στο σφυρί διαμέρισμα (πρώτη κατοικία) για οφειλή 2.513 ευρώ.

Εκτελέστρια του πλειστηριασμού (συμβολαιογράφος) η κυρία Ευσταθία Μπολτσή η οποία αποπειράθηκε στις 22/2 να βγάλει στο σφυρί για τον ίδιο λόγο διαμέρισμα 6μελούς οικογένειας (πρώτη κατοικία). 


ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΥΛΟΓΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: Πώς η κυρία Ευσταθία Μπολτσή καταφέρνει και παίρνει άδειες για πλειστηριασμούς πρώτων κατοικιών τη στιγμή που ο συμβολαιογραφικός σύλλογος απέχει από αυτής της κατηγορίας τους πλειστηριασμούς ;
ΑΣ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ.

Λεπτομερώς ο πλειστηριασμός:
ΑΡΙΘΜΟΣ 1080
Απόσπασμα της υπ΄ αριθμ. 1079/2016 Κατασχετήριας Έκθεσης Ακινήτου του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθη-νών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ιωάννη Γ. Νουάρου, κατοίκου Αθη-νών, οδός Νικηταρά αριθμ. 5 - 7, τηλ.: 210-3827839 (Α.Φ.Μ. 024257961). Επισπεύδουσα: Η εταιρεία με την επωνυμία «Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε.», με δ.τ. «PERFECT CLEAN», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ψαρρών αριθμ. 52, νόμιμα εκπροσωπούμενη (Α.Φ.Μ. 998911338). Καθ΄ ού η εκτέλεση: ……. ……..…. του …. και της …….., κάτοικος Αθηνών, οδός …………….. αριθμ. …………. (Α.Φ.Μ. ……………). Περιγραφή κατασχεθέντος ακινήτου: Το υπ΄ αριθμόν δύο (2) διαμέρισμα του τρίτου (Γ΄) ορόφου (Α΄ εσοχή) πολυκατοικίας, αποτελούμενον εκ δύο (2) κυρίων δωματίων, χώλλ, οφφίς, λουτρού και κουζίνας, που έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τεσσαράκοντα εννέα (49) και ποσοστόν συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου (2,50/100). Το οικόπεδο στο οποίο είναι κτισμένη η πολυκατοικία στην οποία ανήκει το πιο πάνω διαμέρισμα που κατασχέθηκε αναγκαστικά, έχει επιφάνεια τετρακόσια τριάντα επτά τ.μ. και τριάντα εκατοστά (437,30) ή όσης επί πλέον εκτάσεως και αν είναι, κείμενον στην Αθήνα, της περιφερείας του Δήμου Αθηναίων, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως των Αθηνών και επί της εγκεκριμένης οδού ……………, επί της οποίας φέρει τον αριθμό …………. 
Βάρη: Επί του πιο πάνω ακινήτου και σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 13527/30-7-2016 πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, εκτός από την εγγραφείσα κατάσχεσή μου, δεν υπάρχουν άλλα βάρη. 
Τιμή πρώτης προσφοράς: 13.000,00 Ευρώ. 
Ποσό για το οποίο έγινε η κατάσχεση και Τίτλος εκτελεστός: Δύο χιλιάδες πεντακόσια δέκα τρία ευρώ και τριάντα λεπτά (2.513,30 €), δυνάμει και εις εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 336/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 
Υπάλληλος του πλειστηριασμού: Η συμβολαιογράφος Αθηνών κα Ευσταθία Μπολτσή, κάτοικος Αθηνών, οδός Αιόλου αριθμ. 100, τηλ.: 210-3312668
Τόπος πλειστηριασμού: Το Ειρηνοδικείο Αθηνών. Ημερομηνία πλειστηριασμού: Οκτώ (8) Μαρτίου 2017 και από ώρα 16:00 έως 17:00 της ίδιας ημέρας. Ημέρες και ώρες επίσκεψης του ακινήτου που κατασχέθηκε: Καθορίζονται ως εξής: Δευτέρα 20/2/2017 και Τρίτη 28/2/2017 και από ώρα 12:00 – 13:00. 
Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Κ.Πολ.Δ. και κάθε σχετικού Νόμου. Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2016 Ο επί της εκτελέσεως Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Νουάρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου