Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

Θα πρέπει να επισημάνουμε και να σταθούμε ιδιαίτερα στο σκεπτικό της απόφασης αυτής, που επικεντρώνεται στη συμπαράσταση στους ''συλλογικούς και ακομμάτιστους αγώνες των πολιτών για την αποτροπή των πλειστηριασμών'', όπως αποφάσισε ομόφωνα και το ΔΣ Μεγαρέων Νέας Περάμου, σε συνέχεια του ''μπαράζ συμπαράστασης των δημοτικών αρχών'' στη προσπάθεια των συντονισμών κατά των πλειστηριασμών ανά τη χώρα. Πλέον το παιχνίδι του ''χτισίματος βιογραφικών'' σε βάρος των ανιδιοτελών, ακηδεμόνευτων και ακομμάτιστων δράσεων του λαικού κινήματος, αρχίζει να γίνεται αντιληπτό, να καταδικάζεται και να προκαλεί αποστροφή και θυμό. Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι η εποχή των ''νεροκουβαλητών στο μύλο σκοπιμοτήτων'' έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί και μόνο θυμηδία μπορεί να προσφέρει. Η ανάγκη προστασίας του κοινωνικού ιστού όπως αναδύεται μέσα απο τις τραγικές κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο τόπο, ''απαγορεύεται να μετατρέπεται σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και πεδίο παραγοντισμού και αυτό, είναι πλέον νομοτέλεια. Οι δίκαιοι αγώνες μας συνεχίζονται.
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ  του  υπ’  αριθ.  5/29­2­2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του  Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 28/2016 Στήριξη του Δήμου μας στους πολίτες του  Δήμου Μεγαρέων κατά των πλειστηριασμών.

Στο  Δημαρχιακό  Κατάστημα  του  Δήμου  Μεγαρέων  σήμερα  29 Φεβρουαρίου  2016 ημέρα Δευτέρα & ώρα 21:00 μ.μ.  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μεγαρέων  κατόπιν  της  υπ’  αριθ.  3835/25­2­2016 εγγράφου  προσκλήσεως  του  Προέδρου  αυτού  κ.  Μιχάλαρου  Γεωργίου  που  επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  εκ  των  μελών  αυτού  ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά  επιδόσεως, σύμφωνα  με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010. Διαπιστωθείσης  νομίμου  απαρτίας  δεδομένου  ότι  επί  συνόλου  33  Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 28 ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ
Μιχάλαρος Γεώργιος ­  Πρόεδρος Ρήγα Ελένη Σταμούλης Ιωάννης Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος Βογιατζή Εμμανουέλα Μαυροειδή Βασιλική Σωτηρίου Γεώργιος Δρένης Αθανάσιος Κοσμόπουλος Ελευθεριος Δρυμούσης Κων/νος Κόττας Βασίλειος Δήμας Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. Καράμπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος Παπανίκος Δημήτριος Βαρελάς Κλεάνθης Ρήγα Ιωάννα Παπαλευθέρης Ελευθ. Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος Καστάνη Αικατερίνη Γρίβα Παναγιώτα Δημ.Λιώτας­ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης Δημ.Κοινότητας Ν.Περάμου Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. Προσκληθείς παρίστανται  και  ο Δήμαρχος  Μεγαρέων  κ. Σταμούλης  Ι.  Γρηγόριος καθώς  και  ο  Πρόεδρος του Σ/λίου της  Δημοτικής Κοινότητας  Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. Στο μέσον της υπ’ αριθ. 29/2016 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός  Σύμβουλος κ. Παπαλευθέρης Ελευθέριος. ………………………………………………………………………………………….. 2 Αρχομένης της συνεδριάσεως  ο  κ.  Πρόεδρος  εισηγείται την συζήτηση του  εκτός ημερησίας Δ/ξεως θέματος που αναφέρεται στην περίληψη, θεωρηθέντος ως  κατεπείγοντος  ομοφώνως,  σύμφωνα  με  τις  Δ/ξεις  του  άρθρου  67  παρ.  7  του  Ν.3852/2010 και θέτει υπ’ όψη των μελών του Δημοτικού Σ/λίου το από 24/2/2016  (αριθ.  πρωτ.  Δήμου  3749/24­2­2016  έγγραφο  των  μελών  της  ομάδας  «Πολιτών  Μεγάρων κατά των πλειστηριασμών», το οποίο έχει ως ακολούθως: Είμαστε πολίτες των Μεγάρων και της Ν. Περάμου που ζητάμε την έμπρακτη  συμπαράσταση  του  Δήμου  μας  και  την  ενεργή  συμμετοχή  του  στους  δίκαιους  αγώνες των πολιτών για την αποτροπή των πλειστηριασμών. Η  μνημονιακή  πολιτική των  τελευταίων  ετών  σε  συνδυασμό με  την  τοκογλυφική πολιτική των τραπεζών  έχουν φέρει τους συμπολίτες μας σε τραγική  οικονομική  κατάσταση  και  ανέχεια.  Κόποι  μιάς  ολόκληρης  ζωής  κινδυνεύουν  να  χαθούν,  συνάνθρωποί  μας  βρίσκονται  στο  χείλος  της  καταστροφής  και  της  απόγνωσης,  ενώ  οι τράπεζες  έχουν  μεταμορφωθεί σε σαρκοφάγα που  ξεσκίζουν  σάρκες και καταστρέφουν  ζωές. Τα κόκκινα δάνεια αφορούν πλέον  σχεδόν κάθε  σπίτι και απειλούν οικογένειες και περιουσίες. Ως ενεργοί πολίτες δεν μπορούμε να αδιαφορήσουμε για ότι συμβαίνει γύρω  μας, ούτε και να στρουθοκαμιλήζουμε. Γι αυτό το λόγο δημιουργήσαμε την ομάδα  ‘’Πολίτες Μεγάρων κατά των πλειστηριασμών’’ με στόχο την προστασία της λαικής  κατοικίας ( και όχι μόνο) που με κόπο και μόχθο απέκτησε ο κάθε συμπολίτης μας. Ζητάμε από τον Δήμο Μεγαρέων να πάρει ξεκάθαρη θέση και να συνταχθεί  μαζί μας. Πιο συγκεκριμένα, ζητάμε: 1) την  έμπρακτη  και  ενεργό  συμμετοχή  του  στους  συλλογικούς  και  ακομμάτιστους  αγώνες  των  πολιτών  για  την  αποτροπή  των  πλειστηριασμών  στο  Ειρηνοδικείο Μεγάρων, 2)Τη  διάθεση  του  δικηγόρου  της  Νομικής  υπηρεσίας  του  Δήμου  μας  για  υποθέσεις αδύναμων συμπολιτών μας (ως προς την παροχή νομικών συμβούλων,  τη  διεκπαιρέωση  νομικών  διαδικασιών  συμπλήρωσης  φακέλου,  άσκησης  ανακοπών  κλπ)  όταν  και  όπου  αποδεδειγμένα  δεν  δύνανται  οικονομικά  να  πληρώσουν οι ίδιοι δικηγόρο για τις υποθέσεις τους. Σας  καλούμε  το  θέμα  αυτό  να  εισαχθεί  λόγω  της  σοβαρότητάς  του  στην  επόμενη  κιόλας  συνεδρίαση  του  δημοτικού  συμβουλίου  για  την  λήψη  σχετικής  απόφασης. Στη συνεδρίαση να κληθούν να συμμετάσχουν σωματεία, συλλογικότητες και  τοπικοί φορείς. Διεξάγεται  συζήτηση  μεταξύ  των  Δημοτικών  Σ/λων  και  πολιτών  παρισταμένων στην συνεδρίαση του Δημοτικού Σ/λίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Μεγάρων αφού  έλαβε  υπ’  όψη του τα  ανωτέρω και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ Εκδίδει το ακόλουθο ψήφισμα: Στηρίζουμε τους πολίτες του Δήμου Μεγαρέων στους δίκαιους αγώνες τους  για την αποτροπή των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας, που έχουν βάση την  μνημονιακή πολιτική των τελευταίων ετών, σε συνδυασμό με την σκληρή πολιτική  των τραπεζών.  3 Η  γενική  οικονομική  κατάσταση  της  χώρας,  έχει  φέρει  τους  πολίτες  σε  τραγική κατάσταση και ανέχεια, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο της ολικής οικονομικής  καταστροφής της κάθε οικογένειας.  Το Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου  μας  υποστηρίζει την  ομάδα  «Πολίτες  των  Μεγάρων  και  της  Νέας  Περάμου  κατά  των  πλειστηριασμών»,  ψηφίζει  και  διακηρύττει:  1. Την  συμπαράσταση  του  στους  συλλογικούς  και  ακομμάτιστους  αγώνες  των  πολιτών  για την  αποτροπή των πλειστηριασμών της  λαϊκής  κατοικίας που  με  εργασία και μόχθο απέκτησαν. 2. Την έμπρακτη στήριξη του Δήμου μας στον αγώνα της ομάδας των συμπολιτών  μας με κάθε δυνατό και νόμιμο μέσο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2016 …………………………………………………………………………………….…….  Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως:   Ο Πρόεδρος                                                        Οι Δ.Σ/λοι Μιχάλαρος Γεώργιος Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Δρυμούσης Κων/νος Δήμας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος Η Γραμματέας Μαυροειδή Βασιλική Παπαπανούσης Νικόλαος Ρήγα Ελένη Κοσμόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. Ο Πρόεδρος της  Καράμπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος Δημ.Κοιν. Μεγαρέων Παπανίκος Δημήτριος Βαρελάς Κλεάνθης Μουσταϊρας Ηλίας Ρήγα Ιωάννα Παπαλευθέρης Ελευθ. Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος Καστάνη Αικατερίνη Γρίβα Παναγιώτα Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης Σταμούλης Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης                                              ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Μέγαρα…………………. Ο Δήμαρχος Μεγαρέων  Σταμούλης Ι. Γρηγόριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου